بی بی بارونی

در حوض حسم سنگی پرتاب شد

طبع شعرم درنوسان است

کلمات زلالم از لب حوض

سر خورند ولبریز شدند

با سرعت همه را جمع می کنم

آرام وبا دقت

برصفحه سفید می گذارم

چه زیبا در نور ذهن می درخشند

چه تصویر ها بر پرده دلها نمایش می دهند

در حوض چه اشوبیست

هنوز کلمات وسنگ در پی اثبات خودند

سنگ از کلمات تر شد

در کلمات غرق شد

آرام آرام به عمق حوض رخنه می کند

آرامش باز می گردد

دوباره تفکراتم خیره به حوض

و سکوت..............

شاید...................

روزی........................

پرتاب سنگی............................

نوشته شده در چهارشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳٩٠ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ توسط بهارو بارون نظرات ()


Design By : Pichak