سلام دوستای بارونی خودم عیدتون مبارک دوستون دارم خیلیییییییییییییییییییی زززززززززززززززیییییییییادچشمک

شب شیشه ی بارون زده آیینه رویاست
پشت پسه هر پنجره تصویر تو پیداست

از تو همه ی خانه ی من شهر تماشاست
دنیای من اینجاست همین گوشه ی دنیاست

نقش تو را ...بر شیشه ها نقاش باران می کشد
در جاده ها پای مرا... تا شهر یاران می کشد

باران ببار ، باران ببار ، مرا بیاد من بیار
ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار

باران تویی هر قطره آوازت خوش است
جانم بده دنیای ما عاشق کش است

باران تویی عطر تو در شبم خوش است
درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است

نقش تو را... بر شیشه ها نقاش باران می کشد
در جاده ها پای مرا تا شهر یاران می کشد

باران ببار ، باران ببار ، مرا بیاد من بیار
ببر مرا از این دیار به دست یارم بسپار

باران تویی هر قطره آوازت خوش است
خوش می زنی هر پرده ی سازت خوش است

همراه من در کوچه باغ کودکی
شب قصه ی آغاز و پایانت خوش است

نقش تو را... بر شیشه ها نقاش باران می کشد
در جاده ها پای مرا تا شهر یاران می کشد
باران ببار

       باران ببار ،

                مرا بیاد من بیار

ببر مرا از این دیار

        به دست یارم بسپار

                                      ببر مرا از این دیار

به دست یارم بسپار...

                                             اردلان سرفراز

/ 2 نظر / 2 بازدید
رضا

سلام بی بی سال نوی تو هم مبارک باشه و همه اش بارونی ی بارونی و چه اهنگ قشنگی که این بار انتخاب کردی. مرسی ا از این که حوال میپرسی