تمام وجودم زیرو شده کارم بجایی رسیده که به پررو ترین آدم رویه زمین زنگ زدم واون گفت نمی تونم باهات حرف بزنم راستش حسم یه جوریه مثل یه جنازم یا نه شایدراحت شدم یا..........چه حالی دارم ؟؟؟!متعجبم من چمه؟؟!!!!!!!!!!!!! آخخخخخخخخخخخخخخ کجایه زندگیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خدا سنگ آسیاب و رو سرم داره خورد میکنه  آهای کسی که فکر میکردم میتونی جای عشقمو پر کنی ولی خیلی راحت فهمیدم کسی جاشو نمی گیره آهای کسی که فکر میکردم میتونیم پشت هم باشیم حتی به عنوان دوتا دوست بزرگترین اشتباه من بودی

خداحافظ

/ 3 نظر / 2 بازدید
میثم

سلام وبه جالبی داری خوشحال میشم بهم سربزنی

مهربون

حالا چرا اینقدر عصبانی؟ آروم باش یه کم[گل]