؟این چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

گوشیم زنگ خورد توخواب بیداری بودم

:بله بفرمایید

؟:سلام خوبید

صدارو میشناختم همونی که چشمامو بارونی کرد

؟:میشه این کارو انجابدید

هنوز خواب بودمهیپنوتیزمتو اون حالت دیدم داره خودمونی میشد که باعصبانیت بهش فهموندم حدش کجاست جالبه! انگار نه انگار چه بلایی سرم اورد

به قول قدمیا نه خانی رفته نه خانی اومده تازه یه چیزی باید بهش دستی میدادم

اومدم چیزی بهش بگم دیدم نمی فهمه اگه میفهمید زنگ نمیزد یا زنگ زده بودمعذرت می خواست

سوال اینو بهش می گن رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوال

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهربون

این طور مواقع میگن رو نیست که....[چشمک]

شکلات تلخ

درود ... [گل][گل][گل] نمیدونم چی بگم، گاهی آدمها چه زود همه چی براشون بی اهمیت میشه و فراموش میکنن !!!! عصبانی ام، خیلی ... [عصبانی] بیاید بخونید خودتون می فهمید ...

شکلات تلخ

درود بر بارونی ترین بی بی دنیا ... [گل][گل][گل] ازهرچه گفتن بوسه ..[گل]