آخرش يه روز دل به دريا می زنم.عشق وعاطفه رو تو وجودم می کشم.دل رو از سينه بر می دارم  جاش سنگ می زارم .می شم هم رنگ جماعت به همه ءحرفای عاشقانه می خندم.

يه روز از همين روزا..........نه نمی تونم.......خدا جون دلم مال شماست نمی خوام زمينی شه نه نمی خوام

یه سوءال.چرادوست داشتن واسهء دیگرون بی معناست؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دوست دارم جواب بدین.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
javad shokri

سلام..خوبی سميه جان......من اصلا نفهميدم....ميشه سوالتون رو واضح تر بپرسيد؟

یه جنازه

دعا کن تا سر و کارت نيفتد ناصحا بر دل / و گرنه چون تو ، من هم عشق را انکار می کردم. يا علی مدد.