ديدم دران کويردرختی غريب را
محروم از نوازش يک سنگ رهگذر
تنها نشسته ای
بی برگ وباره زير نفسهای افتاب
درالتهاب
درانتظار قطره ی باران
درارزوی اب
ابری رسيد
چهره ی درخت ازشعف شکفت
دلشاد گشت و گفت:
ای ابر
ای بشارت باران
ايا دل سياه تو از ان من بسوخت؟!
غريد تيره ابر
برقی جهيدوچوب درخت کهن
بسوخت!!!
(دکترحمیدمصدق)

ممنون نازنین 49.gif

/ 5 نظر / 2 بازدید
سلام همسايه‌ها

سلام بی بی خوبی!؟ به نظر من حميد مصدق شعرهای قشنگ ديگری هم داشت.مثل: تو به من خنديدی و ندانستی که... در هر حال موفق باشی.من دوشنبه آپم.

باران پاييزی

سلام بی بی بارون جونم شعر قشنگی نوشتی درانتظار قطره ی باران درارزوی اب ابری رسيد چهره ی درخت ازشعف شکفت من هم دوست دارم اون درخت باشم و از شعف بشکفم .....

رضا

سلام بی بی بارونی ی سابق / خوبی؟ خب خدا روشکر / مرسی سر می زنی / خداحافظ همن سلامی می شه که قبلا بهت گفته بودم موفق باشی

آمنه

آيا دل سياه تو از آن من بسوخت؟! هميشه اشعار حميد مصدق رو دوست داشتم مثل شعری که می گه از شير خشمگين از شير سرخ مانده به زنجير جز غرش شگرفت نه شاينده ست روباه را بگوی ارزانی تو جامه ی تزوير اين جامه بر تن تو برازنده ست

سحر

سلام... قشنگ بود.... خيلی... به منم سر بزن