قلب

      ناشو از دست داده بود.خیلی سخت می تونست خودشو حرکت بده.درد رو توی تمام وجودش احساس می کرد. حرکت خون توی تنش کند شد.از قفس  خسته شده بوداز بس خودشو به نرده های قفس کوبیده بودو همه باشنیدن  صدای ذربه ها به صاحبش می گفتن قلبت خوب می زنه کلافه بود و....... خواست خودشو از این قول و زنجیر رها کنه اما......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

محیط اطرافش تاریک وسیاه نور دیده نمی شد.تمام تنش تو خون قلت می زد.چشماشو بست با خودش زمزمه می کرد .من که از جنس زمینی ها نیستم .خدایا من ذره ای از از شما م .اه حالا نور رومی دید.نور.... نور .....

حرکتش کند تر وکندتر می شد.کندتر.................کندتر............و

صدایی توی اتاق پیچید.قلب ایستاد دستگاه ،دکتر اما...............   

 

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
آمنه

گور من خاک نيست. گور من قلب کسانی است که می پنداشتم. دوستم می‌دارند!!!!!!

یه جنازه

ترسيدن ما چونکه هم از بيم بلا بود / اکنون ز چه ترسيم؟ که در عين بلاييم. يا علی مدد.

یه جنازه

ذل به دريا زن، صدف در سينه مرداب نيست. يا علی مدد.

محمد

سلام قلب ودل متعلق به خداوند است و جايی که متعلق به اوست هميشه نور و روشنايی و سفيدی و پاکی است ، اما اين ما هستيم که با ندانم کاريمان آن را سياه و ناپاک ميکنيم و بعد از خداوند می خواهيم که مارا نجات دهد و او چون خيلی مهربان است دست ما را می گيرد و ار منجلابی که خود درست کرديم نجات می دهد. خدا جام ممنون....کلبه قشنگی داری سری هم به ما بزن.