سلام

باز مشکل هميشه. آقا محمد{استاد} منظور مرگ بود که می بينيم ازش حرف می زنيم شعر می گيم ُنقاشی و.....بعد فراموش می شه.مثل داستان بم ياهمين داستان هواپيما

دوستان نمی دونم مشکل کجاست به سختی می تونم وارد وبلاگا بشم من رو ببخشيدو 

آقا جواد جانزن

کمک کمک.....17.gif

شب چلهء خوبی داشته باشين يا علی.....

/ 0 نظر / 6 بازدید