جدایی

زینگگگگگگگگگگگگگگ............................

دل شکستهبله

خنثیسلام بی بی خوبی؟ اگه زنگ نزنم زنگ نمی زنی دیگه؟!عصبانی

دل شکستهسلام خوبی ؟چطوری ؟چه خبرا؟

باید اعتراف کنم داشتم نقش بازی میکردم یادم بود ولی دوست نداشتم زنگ بزنم

ناراحتباهات قهرم ! فردا میای؟ نذری دارم میای؟

باسرعت گفتم نه بدون فکر گفتم کاردارم می خوام بادوستم برم بیرون دروغ گفتم ولی............

خنثیباشه!حالت خوبه؟خواستی خونه مامان بیا

دل شکستهباشه

هیچ وقت فکر نمی کردم دوستی که با تمام وجود دوستش داشتم  محکم شم برایه فراموشش کردنش و ازش جداشم 16سال دوستی با یه امتحان ساده از بین رفت چیزی که تا 3سال پیش بهش می خندیدیم حالا همون باعث جداییمون شد هنوز چشماس رو یادم نمیره

دل شکسته وقتی به اشکام می خندید

دل شکستهوقتی بهم میگفت من الگوش بودم ولی نکنه اشتباه کرده

دل شکستهوقتی .............................

دیگه باید جداشم بخاطر  باری که برنداشتو باری گذاشت

عزیزم امروز لحظه لحظه یادت بودم ونگران نذریت اما................

من کلمه نه رو نگفتم چون زمان مناسبی بود برای این که بیشتر بشناسمت و...............

کاش طور دیگه ای بودی چقدر راحت یه آدم دوستیمونو بهم زدنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خداحافظ 

/ 10 نظر / 15 بازدید
مهربون

آخی[ناراحت] چه بد[ناراحت] من که نمیدونم چی شده ولی اگه میتونی ببخشش دوستی تون رو به هم نزنید...[گل]

مرتضی

گاهی چقدر ساده از کنار هم می گذریم.[گل]

میلو

ای بابا ... چی شده دوست جونم ؟ [ناراحت] نبینم غصه می خوری هـــــــــــــــــا [ماچ]

مهدیه

[گل][گل][گل][گل] احساس میکنم داری آزاد میشی[گل]

مریم

سلام پاشو بزنگ به دوستت منم یه دوست دارم 16 ساله با همیم هروقت دعوامون می شه رک حرفمونو به هم میزنیم بعدش مشکلمون حل میشه تو دلداری چو من دیوونه داری / تو مجنونی چو من بی خونه داری شب یلدا مرا دعوت کن ای دوست / اگه تو یخچالت هندونه داری[ماچ]

مریم

آفرین آجی نازم [ماچ]

مهدیه

سلام""""""""""" کجاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[منتظر][خمیازه]

مریم

سلام خوبی آخر با دوستت آشتی کردی ؟ [ماچ]